2016 година

Програма и извештаи за работата на Агенцијата

pdfГодишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година

pdfРевизорски извештај на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година

pdfПрограма за работа и финансиски план на Агенцијата за аудио и аудивизуелни медиумски услуги за 2016 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2016 година

pdf Измена на финансискиот план на Агенцијата за 2016 година_30.05.2016г.

 

Годишни планови за вршење надзор 

pdfГодишен план за вршење административен надзор за 2016 година

pdfГодишен план за вршење програмски надзор за 2016 година

Годишен план за јавни набавки

pdfПлан за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2016 година, со измена и дополнување од 05.02.2016 година – 29.03.2016г.

pdfПлан за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2016 година од 25.12.2015 година – 05.02.2016г.

pdfГодишен план за јавни набавки во 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 25.12.2015г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accessibility

Accessibility