2017 година

Програма и извештаи за работата на АВМУ

pdfГодишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година

pdfРевизорски извештај на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година

pdfПрограма за работа и финансиски план на Агенцијата за аудио и аудивизуелни медиумски услуги за 2017 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2017 година – 22.12.2016г.

pdf Измена на финансискиот план_на Агенцијата за 2017 година_27.07.2017 година

Годишни планови за вршење надзор 

pdfГодишен план за вршење административен надзор за 2017 година

pdfГодишен план за вршење програмски надзор за 2017 година

Годишен план за јавни набавки

pdfПлан за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2017 година од 22.06.2017 година – 28.07.2017

pdfПлан за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2017 година од 22.05.2017 година – 22.06.2017 

pdfПлан за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2017 година од 20.01.2017 година – 16.05.2017

pdfГодишен план за јавни набавки во 2017 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 20.01.2017г.

 

 

 

 

 Accessibility

Accessibility