2017 година

– Барање за пристап до информации од јавен каратер од Хелсиншки комитет за човекови права – 28.12.2017 

– Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата  – 05.01.2018


 

– Барање за пристап до информации од јавен карактер од Центар за граѓански комуникации – 30.11.2017

– Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 07.12.2017


– Барање за пристап до информации од јавен каратер од радио Канал 77 – 21.09.2017

– Заклучок за прекинување на постапката за барање за пристап до информации од страна на Агенцијата – 22.09.2017


– Барање за пристап до информации од јавен карактер од Хелсиншки комитет за човекови права – 07.09.2017

– Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенијата – 18.09.2017


– Барање за пристап до информации од јавен каратер – 24.08.2017

– Заклучок за прекинување на барање за пристап до информации од јавен карактер – 29.08.2017


– Барање за пристап до информации од јавен каратер – 24.08.2017

– Заклучок за прекинување на барање за пристап до информации од јавен карактер – 29.08.2017


– Барање за пристап до информации од јавен карактер од ЗНМ – 28.06.2017

– Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 12.07.2017


– Барање за пристап до информации од јавен карактер од Центар за граѓански комуникации – 22.06.2017

– Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 23.06.2017


– Барање за пристап до информации од јавен каратер – 08.03.2017

– Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 09.03.2017


– Барање за пристап до информации од јавен каратер – 27.03.2017

– Повлекување на Барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 27.03.2017


– Барање за пристап до информации од јавен карактер – 14.02.2017

– Заклучок за прекинување барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 15.02.2017 


– Барање за пристап до информации од јавен каратер од ТВ Канал 5 – 11.01.2017

– Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 17.01.2017
Accessibility

Accessibility