Донесено Упатство за надзор на спроведувањето на програмскиот концепт

Скопје, 03.05.2018 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе Упатство за надзор на спроведувањето на програмскиот концепт.


Потребата за упатството произлезе од вонредниот надзор за почитување на член 67 став 6 од ЗААВМУ, кој укажа дека е потребно да се објасни како ќе се пресмета дали радиодифузерот во текот на една недела исполнува 80% од програмскиот концепт за којшто има добиено дозвола.

Јавната расправа за документот се одвиваше од 23 до 30 април 2018 година, а сите заинтересирани страни можеа да учествуваат и да испратат предлози до Агенцијата.

Упатството за надзор на спроведувањето на програмскиот концепт е достапно на следниот линк.Accessibility

Accessibility