Вонреден административен надзор врз магазинот Бахче

Скопје, 15.11.2018г. –  За почитувањето на обврските за објавување импресум, врз Друштвото за производство, трговија и услуги ЈЕНИ БАЛКАН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, издавач на магазинот „Бахче“, Агенцијата изврши вонреден административен надзор.

Надзорот покажа дека во изданието бр.15 за октомври, ноември и декември 2018 година, објавени се податоци за импресум, со што во целост е исполнета обврската од член 14 став 1 од Законот за медиуми.

 Извештајот е достапен на линкот:

Бахче – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 14.11.2018Accessibility

Accessibility