Онлајн работилницата за АВМУ и СЕММ за регулација, саморегулација и мониторинг на примената на стандардите за известување во случаите на родовобазирано насилство во медиумите

На 4 декември 2020 година во Скопје, во рамки на заедничкиот проект на ЕУ и Советот на Европа „Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија“,  се одржа онлајн работилница за регулаторното тело за медиуми – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и саморегулаторното тело – Совет за етика во медиумите во Македонија.

На состанокот учесниците/чките дискутираа за клучните факти и предизвици во врска со регулирањето, саморегулирањето и мониторингот на примената на стандарди за известување на медиумите за случаи на родово-базирано насилство. Повеќе информации на линкот.Accessibility

Accessibility