Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година

Скопје, 24 јуни 2024 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со цел да обезбеди сознанија за состојбите во телевизиската и во радиоиндустријата, ја изработи Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година.

Анализата содржи податоци за економското работење на радиодифузерите, односно податоци за вкупните приходи и структурата на приходите, вкупните трошоци и структурата на трошоците, финансискиот резултат од работењето и просечниот број на вработени во 2023 година.

Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година е достапна на следниот линкAccessibility

Accessibility