Vendimet për dhënien e lejes për emetim televiziv

Viti 2018

pdf Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv të shërbimit prograsmor me format kryesisht argëtues, në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke, që do të emetohet përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar, në nivel rajonal 

pdfVendim për dhënien e lejes së BMJ MEDIA GROUP SHPK Shkup për emetim televiziv përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik

Viti 2017 

 Viti 2016

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel rajonal – Мunir Mehdiu

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel lokal – Јаshar Sejdijа

Viti 2015 година

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel rajonal – SHTR Telekanal A1 SHPKNJP Strumicë

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel shtetëror – Sead Коçan

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel rajonal – ТV KOBRA SHPK Radovish

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel rajonal – TV Iris SHPK Shtip

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel rajonal – TV Uskana Kërçovë

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel rajonal – VIZHN MB – ТV КАNAL VIZIJA SHPKNJP Prilep

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel rajonal– ТV STAR SHPK Shtip

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel rajonal – TV KANAL VIS SHPKNJP Strumicë

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel rajonal – TV ÇEGRANI MEDIA Çegran- Gostivar

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel shtetëror – Меdia Vorld Nevs – SHPKNJP Shkup

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel shtetëror – KOMPANI 21 SHPK Republika e Kosovës

pdf   Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel lоkal

 Viti 2014

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel shtetëror – TV Art SHPKNJP Теtovë

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel rajonal – TV Studio TERA SHPKNJP Manastir

Vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel rajonal – TV M SHPKNJP OhërAccessibility

Accessibility