ИНФЕЛ-КТВ ДОО Охрид

2024 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена:

Регистрација на програмски сервиси; Употреба на јазик, Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ

Редовен програмски надзор Инфел КТВ – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 15.02.2024

  • Мерка јавна опомена Инфел-КТВ (член 141 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

Извештај од редовен програмски надзор врз Алтра-Сат 2000, Инфел-КТВ, Телекабел и Пет Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  15.02.2024

Контролен програмски надзор врз Инфел-КТВ – (член 141 од ЗААВМУ) – 06.03.2024


2023 година

2019 година

2018 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility