ИНФЕЛ-КТВ ДОО Охрид

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Титлување на програмски сервиси; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – Инфел КТВ – (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 06.07.2021

Редовен програмски надзор – Инфел-КТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 22.02.2021

  • Решение за изрекување мерка јавна опомена Инфел-КТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 25.02.2021

Контролен програмски надзор – Инфел-КТВ – (член 141 од ЗААВМУ) – 23.03.2021


2020 година

2019 година

2018 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility