КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА

image_pdfimage_print

2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД Канал Еден Телевизија ДООЕЛ Велес – (член 75 став 1 и став2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик)


2015 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес, емитуван на 17 септември (во целост постапил по решението, односно ја отстранил извршената повреда на член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес, емитуван од 6 до 12 јули 2015 година (не се констатирани прекршувања на член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надаор врз работата на КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес, емитуван на 7 јули 2015 година (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес, емитуван на 1 јули 2015 година (не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес, емитуван на 1 јули 2015 година (не се констатирани прекршувања)


2014 година:

– Извештај од контролниот надзор на ТЕЛЕВИЗИЈА ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци, емитуван на 13 до 19 октомври 2014 година

– Решение за преземање мерка против Телевизија “Тиквешија” ДООЕЛ Кавадарци (член 92 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на ТЕЛЕВИЗИЈА ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци, емитуван во период од 4 до 10 август 2014 годинаAccessibility

Accessibility