1

Месечен весник „Мајка и бебе“

2015 година:

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на изворот на информации

– Контролен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 16.03.2015