РА Сити Радио

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Редовен административен надзор – Сити Радио –  (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021


2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена:

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор Сити Радио ДООЕЛ Скопје  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор Сити Радио ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018


2017 година

2016 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility