ТОТАЛ ТВ Скопје

2024 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена 

Употреба на јазик; Регистрација на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на програмските сервиси на Јавниот сервис

Редовен програмски програмски надзор Тотал ТВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 23.04.2024

  • Мерка јавна опомена Тотал ТВ (член член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 13.05.2024

2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility