ТВ Калтрина

image_pdfimage_print

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Информации достапни за корисниците

Контролен административен надзор ТВ Калтрина – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 28.02.2023

Заштита на малолетните лица 

Контролен програмски надзор ТВ Калтрина – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 28.02.2023

Дневно емитување законски процент изворно создадена програма

Контролен програмски надзор  ТВ Калтрина – (прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 10.02.2023

  •  Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Калтрина (член 92 став 1 од ЗААВМУ) -9.03.2023

Контролен програмски надзор ТВ Калтрина – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.04.2023

Импресум

Контролен административен надзор ТВ Калтрина (член 14 од Закон за медиуми) – 22.02.2023


2022 година

2021 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility