1

ТВ Супер Скај

2014 година:

– Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ” ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ” ДООЕЛ Тетово (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).