Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА

2015 година:

– Решение за преземање мерка против Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Вижн БМ – ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп – (не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility