image_pdfimage_print

Хроника од 42-та седница

Скопје, 17.10.2018 – Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со претходен назив … […]

Хроника од 41-та седница

Скопје, 08.10.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата го прифати предлогот од директорот за доставување Информација до Министерството за внатрешни работи на Република Македонија – Центар … […]

Хроника од 40-та седница

Скопје, 03.10.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата даде одобрување на директорот на Агенцијата за објавување и спроведување на јавен оглас за засновање работен однос и … […]

Хроника од 39-та седница

Скопје, 26.09.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата ја донесе Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на … […]

Хроника од 38-та седница

Скопје, 13.09.2018 – На вчерашната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Вижн БМ-ТВ … […]

Хроника од 37-та седница

Скопје, 30.08.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп поради … […]

Хроника од 36-та седница

Скопје, 24.08.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата ја донесе Нацрт-Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на … […]

Хроника од 35-та седница

Скопје, 22.08.2018 – Советот на Агенцијата на денешната седница даде одобрение директорот на Агенцијата да донесе Одлука за доделување финансиска помош – донација за справување со последиците од … […]

Хроника од 34-та седница

Скопје, 17.08.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата го донесе Упатството за медиумско претставување за време на референдум. Поради непочитување на Законот, Советот покрена две постапки … […]

Хроника од 33-та седница

Скопје, 08.08.2018 –На вчерашната седница Советот на Агенцијата покрена две постапки за одземање на дозволата за радио и телевизиско емитување на ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола поради неисполнување … […]Accessibility

Accessibility