image_pdfimage_print

Хроника од 34-та седница

Скопје, 17.08.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата го донесе Упатството за медиумско претставување за време на референдум. Поради непочитување на Законот, Советот покрена две постапки … […]

Хроника од 33-та седница

Скопје, 08.08.2018 –На вчерашната седница Советот на Агенцијата покрена две постапки за одземање на дозволата за радио и телевизиско емитување на ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола поради неисполнување … […]

Хроника од 32-та седница

Скопје, 26.07.2018 –На 32-та седница Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот и донесе Правилник за изменување на Правилникот за месечниот надоместок и другите трошоци на … […]

Хроника од 31-та седница

Скопје, 20.07.2018 – Советот на Агенцијата на денешната седница донесе Одлука со која се забранува промена на сопственичката структура на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКOЛЕ ДОО Свети Николе, … […]

Хроника од 30-та седница

Скопје, 16.07.2018 – Советот на Агенцијата на денешната седница донесе Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио … […]

Хроника од 29-та седница

Скопје, 13.07.2018 – Со цел усогласување со препораките на внатрешниот ревизор, Советот на Агенцијата усвои измени и дополнувања на Правилникот за внатрешна организација и работа на Агенцијата … […]

Хроника од 28-та седница

Скопје, 13.07.2018 – На 28-та седница, одржана на 12.07.2018 година, Советот на Агенцијата донесе Одлука за ребаланс на финансискиот план за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Хроника од 27-та седница

Скопје, 28.06.2018 – Советот на Агенцијата на 27-та седница донесе одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за 2018-та година, со која ќе се обезбедат средства кои ќе бидат … […]

Хроника од 26-та седница

Скопје, 12.06.2018 –На денешната 26-та седница, Советот на Агенцијата донесе две Одлуки за поведување постапки за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација, по службена должност, кај ТРД … […]

Хроника од 25-та седница

Скопје, 01.06.2018 –На денешната 25-та седница, Советот на Агенцијата донесе Одлука за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на … […]Accessibility

Accessibility