Преглед на прекршочни постапки

image_pdfimage_print

Прекршочни постапки согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми

Преглед со постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2018 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 11.12.2018 година)

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 27.07.2016 година)

 

Прекршочни постапки согласно Изборниот законик

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за Локални избори (октомври, 2017 година)  може да се преземе на следниот  линк (ажуриран на 25.03.2019 година)

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за Предвремените парламентарни избори (декември, 2016 година) може да се преземе на следниот линк  (ажурирано на 01.03.2019 година)

Прегледот на поднесени барања за поведување прекршочни постапки против радиодифузерите за неодржаните Предвремени парламентарни избори (јуни, 2016) може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 27.09.2018 година)

 

 

 

 Accessibility

Accessibility