Pasqyra e procedurave për kundërvajtje

Procedurat për kundërvajtje në pajtim me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Ligjin për mediume

Pasqyra e kërkesave të parashtruara për inicimin e procedurave për kundërvjajte në pajtim me Ligjin pеr shërbime mediatike dhe Ligjin për mediume 2022/2023 mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 20.11.2023)

Pasqyra e kërkesave të parashtruara për inicimin e procedurave për kundërvjajte në pajtim me Ligjin për shërbime mediatike dhe Ligjin për mediume mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 11.12.2018)

 

Procedura për kundërvajtje sipas Kodit zgjedhor

Pasqyra e procedurave të inicuara për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve për Zgjedhjet lokale (tetor, 2017)  mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 15.01.2019 )

Pasqyra e procedurave të inicuara për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve për Zgjedhjet e parakohshme parlamentare (dhjetor 2016) mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 19.04.2019)

 Accessibility

Accessibility