1

Годишен план за јавни набавки во 2020 година 

pdfГодишен План за јавни набавки во 2020- година – 27.12.20219

pdfГодишен План за јавни набавки во 2020 година – прво дополнување од 03.02.2020

pdfГодишен План за јавни набавки во 2020 година – второ дополнување од 02.04.2020

pdfГодишен План за јавни набавки во 2020 година – трето дополнување од 06.05.2020

pdfГодишен План за јавни набавки во 2020 година – четврто дополнување од 29.09.2020