1

Десетдневни извештаи од мониторингот на медиумксото известување за локалните избори 2017 година

– Извештај од мониторингот на медиумското известување за Локалните избори 2017, за периодот од 7 до 16 август 2017 година

– Извештај од мониторингот на медиумското известување за Локалните избори 2017, за периодот од 17 до 26 август 2017 година 

– Извештај од мониторингот на изборното медиумско известување за Локалните избори 2017, за периодот од 27 август до 5 септември 2017 година

– Извештај од мониторингот на изборното медиумско известување за Локалните избори 2017, за периодот од 6 септември до 15 септември 2017 година

– Извештај од мониторингот на изборното медиумско известување за Локалните избори 2017, за периодот од 16 септември до 24 септември 2017 година