image_pdfimage_print

 

Të gjitha materialet lidhur me monitorimin e prezantimit mediatik mund të shihen në banerin Zgjedhje 2020

 

GJINIA NË TV EMISIONET PËR FËMIJË: PA KONCEPT, POR ME STERIOTIPE

image_pdfimage_print

Shkup, 24.04.2020. Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e publikoi hulumtimin vjetor për gjinitë në mediume, në të cilën për herë të parë në vend bëhet analizë kualitative dhe kuantitative të trajtimit të gjinisë në emisione për fëmijë. Të përfshira janë gjithsejt 520 shfaqje për fëmijë, prodhim vendas dhe të huaj, të transmetuara nga 15 shtatori deri më 15 tetor 2019

Arkivi i Agjencisë nga 23 prilli do të punojë prej 8.30 deri në 16.30

image_pdfimage_print

Shkup, 22 prill 2020 – Sipas vendimit të Qeverisë për të ulur kufizimet në lëvizje, pra ndryshimin e ndalimit dhe regjimin special të lëvizjes së popullsisë (orën e policisë) në të gjithë territorin e vendit dhe Vendimin për përcaktimin e orarit të orarit të punës, arkivi i Agjencisë, duke filluar nga nesër, do të punojë me orar të plotë, nga 08:30 deri në 16:30

line
Accessibility