image_pdfimage_print

Të gjitha materialet lidhur me takimin i dyti publik për vitin 2021 mund të shihen në banerin „Тakimi publik“

Rregullore mbi obligimet për transmetimin e veprave muzikore audiovizuele maqedonase

image_pdfimage_print

Shkup, 29 korrik 2021 –Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përgatiti tekst të pastruar për Rregulloren mbi obligimet për transmetimin e veprave audiovizuele maqedonase dhe muzikë. Tektsi i pastruar i kësaj Rregulloreje përfshin Ligjin e miratuar më parë mbi detyrimet e transmetimit të muzikës popullore, muzikës, dokumentarit dhe programit të transmetuar dhe Rregullores për ndryshim dhe plotësim

Njoftim për hapjen publike të aplikimit për pjesëmarrje në konkursin publik

image_pdfimage_print

Shkup, 23 korrik 2021г. –Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,në seancën e 11-të mbajtur me 21.04.2021, solli Vendim për shpalljen e konkursit publik për ndarjen e licencave për radiotransmetim të shërbimit programor  në nivel lokal, në rajonin e komunës së Novo Sello UP1 nr.08-233 nga 22.04.2021 (shpallur me 23.04.2021 në” Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”,nr.90/21)

Takimi i dytë publik për 2021

image_pdfimage_print

Shkup, 29 qershor 2021 – Brenda detyrimit ligjor për të mbajtur takime publike, Agjencia për Shërbimet e Mediave Audio dhe Audiovizuele planifikoi takimin e dytë publik për 29 qershor 2021.

line


Accessibility

Accessibility