1

Завршени расправи за Годишна програма и Годишни планови за програмски и административен надзор

Завршени расправи во 2021 година 

Завршени расправи во 2020 година 

Завршени расправи во 2019 година

Завршени расправи во 2018 година  

Завршени расправи во 2017 година

Завршени расправи во 2016 година

Завршени расправи во 2015 година

Завршени расправи во 2014 година