1

Записник од седница бр.21 од 18.06.2015

pdfПреземете го Записникот од седница бр.21 од 18.06.2015

pdfПреземете го Записникот од првото продолжение на 21-та седница од 25.06.2015