Избори 2017

Изборен законик – Неофицијална верзија на пречистен текст

Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси 

Формулар за поднесување претставки 

Преглед на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Изборниот законик – Локални избори (октомври, 2017 година) – ажурирано на 09.11.2018

Преглед на пристигнати ценовници за платено политичко рекламирање

Преглед на платеното политичко рекламирање емитувано на радијата и телевизиите за време на првиот круг од изборната кампања (25 септември-13 октомври 2017г.)

Преглед на платено политичко рекламирање емитувано на радијата и телевизиите за време на вториот круг од изборната кампања (од 18 – 27 октомври 2017 година)

Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување на радиодифузерите

Информации, дописи, презентации за радиодифузери, поврзани со Локалните избори 2017г.

 Accessibility

Accessibility