Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување на радиодифузерите

Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување до почеток на изборна кампања

Десетдневни извештаи од мониторингот на медиумксото известување за локалните избори 2017 година – до почеток на изборна кампања

Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување во првите 10 дена од изборната кампања

Извештаи од мониторинг на националните радиодифузери

Извештаи од мониторинг на регионалните радиодифузери 

Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување во првиот круг од Локалните избори 2017

Извештаи од мониторинг на националните радиодифузери 

Извештаи од мониторинг на регионалните радиодифузери

Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување во вториот круг од Локалните избори 2017

Извештаи од мониторинг на радиодифузерите за периодот од 18 до 27 октомври 2017 година

Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување за Локалните избори 2017 година – со констатиран прекршок на Изборниот законикAccessibility

Accessibility