Локални избори 2017

image_pdfimage_print

Неофицијална верзија на пречистен текст од Изборен законик 

Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси 

Формулар за поднесување претставки 

Преглед на поведени прекршочни постапки против ТВ за Локални избори (октомври, 2017 година) – (ажуриран на 01.04.2021 година)

Преглед на поведени прекршочни постапки против радија за Локални избори (октомври, 2017 година) – (ажуриран на 15.01.2019 година)

Преглед на пристигнати ценовници за платено политичко рекламирање

Преглед на платеното политичко рекламирање емитувано на радијата и телевизиите за време на првиот круг од изборната кампања (25 септември-13 октомври 2017г.)

Преглед на платено политичко рекламирање емитувано на радијата и телевизиите за време на вториот круг од изборната кампања (од 18 – 27 октомври 2017 година)

Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување на радиодифузерите

Информации, дописи, презентации за радиодифузери, поврзани со Локалните избори 2017г.Accessibility

Accessibility