Одлуки/акти од седница бр. 11 од 25.02.2014

 Процедура за постапување на стручната служба:

 

pdfПроцедура за постапување на стручната служба при утврдување прекршување на Изборниот законик во време на претседателските избори 2014 година

 

Одлука за освојување Годишната сметка 2013 година:

pdfОдлука за усвојување Годишната сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за 2013-та година.

 

Потврди за регистрирање програмски пакети:

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 1 на Друштвото за производство, трговија и услуги СПЕЈС ТЕЛ НЕТ Скопје

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 1 на Друштвото за производство, трговија и услуги  БТВ – НЕТ Битола

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 6 на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 2 на ТРД – оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ Струмица

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 23 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 15 на ТРД – Оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид

pdfПотврда за регистрирање на аналоген програмски пакет бр. 7 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – аналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Неготино, Кочани, Радовиш и Кавадарци

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 28 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – дигителен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Неготино, Кочани, Радовиш и Кавадарци

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 2 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС – КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЕЛ Струмица

pdfПотврда за регистрирање  дигитален програмски пакет бр. 20 на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен

 

 Accessibility

Accessibility