Vendime/akte nga seanca nr. 11 me datë 25.02.2014

 Procedurë  për veprimin e shërbimit profesional:

 

pdfProcedurë  për veprimin e shërbimit profesional gjatë vërtetimit të shkeljes së Kodit zgjedhor gjatë kohës së zgjedhjeve presidenciale në vitin 2014.

 

Vendim për miratimin e llogarisë vjetore të Agjencisë:

pdfVendim për miratimin e llogarisë vjetore të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për vitin 2013

 

Vërtetim për regjistrimin e pakove programore:

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor nr. 1 të Shoqëriaë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPEJS TEL NET Shkup.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor nr. 1 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr.  6 të shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 2 të SHTR – operatori i rrjetit kabllor SKREMBL Strumicë

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 23 të SHTR – operator i rrjetit kabllor Kanal 16  Resen

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr 15 të SHTR – operator i rrjetit kabllor INFEL KTV Ohër.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos analoge së servisit programo nr. 7 të SHTR – Operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, degët e telekabell – analoge përmbledhës për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Negotinë, Kocan, Radovish dhe Kavadarci 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 28 të SHTR operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, degët e telekabell – digjitale për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Negotinë, Koçani, Radovish dhe Kavadarci.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale së servisit programor nr. 2  të SHTR – operator i rrjetit kabllor KDS – KABELL NET Prilep.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale të servisit programor nr. 1 të SHTR – operator i rrjetit kabllor SKREMBEL Strumicë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor nr. 20 të rrjetit kabllor Kanal 16 ResenAccessibility

Accessibility