Одлуки/акти од седница бр. 13 од 04.03.2014

 

Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност:

 

pdfОдлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ

Извештаи од контролен надзор на радиодифузерите:

 

pdf Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје емитувана на 28 февруари 2014 година

Потврди за регистрирање програмски пакети:

 

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 27 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 24 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 27 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 26 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 28 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 29 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 60 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје,Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 2 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 3 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 7 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 8 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 1 на ТРД оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 7 на ТРД оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Mултимедиа Нет Скопје продружници Куманово

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 2 на ТРД оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ Ново Село Струмица

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 3 на ТРД оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ Ново Село Струмица

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 2 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 3 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 5 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 6 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија

 

 Accessibility

Accessibility