Одлуки/акти од седница бр. 31 од 21.05.2014

Извештаи од контролен надзор на радиодифузерите:

 

pdfИзвештај од контролниот надзор на програмскиот сервис ТРД СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје.

pdfИзвештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД ТВ МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје.

pdfИзвештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Алсат – М ДОО Скопје.

pdfИзвештај од контролниот надзорниот на програмскиот сервис  на ТРД ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје.

pdfИзвештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје.

pdfИзвештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска телевизија – Прв програмски сервис (МРТ1).

pdfИзвештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска телевизија – Втор програмски сервис (МРТ2).

pdfИзвештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје.

 

Одговор на допис:

pdfОдговор на допис до Трговското радиодифузно друштво Телевизија Макпетрол.

 

Одлука за одобрување финанциски средства:

pdfОдлука за одобрување финансиски средства за набавка за батерија акулуматор на влезна врата.

 

Решение за преземање мерка против оператор на јавна електронска комуникациска мрежа:

pdfРешение за преземање на мерка против ТРД Операторот на кабелска мрежа ИГМАС – НЕТ ДООЕЛ Битола.

 

Решение за исклучување на реемитување на програмски сервис:

pdfРешение за исклучување на реемитување на програмскиот сервис кај Трговското друштво оператор на кабелска мрежа ИГМАС _ НЕТ ДООЕЛ Битола.

pdfРешение за исклучување на реемитувањето на програмскиот сервис kaj Друштво за производство услуги и трговија ГАЛАВИЗИОН 5 КОМПАНИ ДООЕЛ увоз – извоз Битола.

 

Потврди за регистрирање програмски пакети:

 pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 64 на Друштво за телекомуникациски инжиниеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 6 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ- НЕТ Битола.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски сервис на ТРД – Оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ – НЕТ ДОО Струмица.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 4 на ТРД – Оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ – НЕТ ДОО Струмица.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГАЛАВИЗИОН – 5 КОМПАНИ ДООЕЛ Битола.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр.5 на Друштвото за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје.Accessibility

Accessibility