Офицери за заштита на лични податоци

Информација:   Лицa за контакт:

Маја Дамевска

Ивана Никиќ

Сашо Петрушевски

е-адреса: privacy@avmu.mk

тел: 02/3103 400Accessibility

Accessibility