Oficerët për mbrojtjen e të dhënave personale

Personat e kontaktit:

Maja Damevska

Ivana Nikiq

Sasho Petrushevski

е-adresa: privacy@avmu.mk

tel: 02/3103 400

 Accessibility

Accessibility