Oficerët për mbrojtjen e të dhënave personale

image_pdfimage_print

Информација:   Person për kontakt: Maja Damevska, Udhëheqës në Njësinë për përkrahjen e punës së  Këshillit të Agjencisë  në Sektorin për përkrahjen e punës së Drejtorit dhe Këshillit të Agjencisë

      е-adresa: m.damevska@avmu.mk
      tel: (02) 3103 429

Информација:   Person për kontakt: Ivana Nikiq Lekvidator në Seksionin për punë materiale dhe logjistikë në Sektorin për financa dhe logjistikë

      е-adresa: i.nikic@avmu.mk
      tel: (02) 3103 443

Информација:   Person për kontakt: Sasho Petrushevski, Bashkëpuntor i lartë në Njësinë për mrojtjen e të drejtave të audorit në Sektorin për planifikim strategjik dhe të drejtat e autorit

      е-adresa: s.petrusevski@avmu.mk
      tel: (02) 3103 448

Aktet nënëigjore të ASHMA-së për mbrojtjen e të dhënave personale

Metodologjia:

14.06.2022 – Metodologjia e zbatimit të vlerësimit të ndikimit për mbrojtjen e të dhënave personale mund të meret në këtë link

14.06.2022 – Analiza e rezikut (në pajtueshmëri me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale) (shkarko në pdf)

Rregullore:

19.10.2021. – Rregullore për përcaktimin e detyrimeve dhe përgjegjësive të administratorit të sistemit të informatikës dhe të personave të autorizuar në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në  pdf)

19.10.2021. – Rregullore për paraqitjen, reagimin dhe sanimin e incidenteve në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele (shkarko në pdf)Accessibility

Accessibility