Поништени постапки за јавни набавки во 2018 година

image_pdfimage_print

Одржување и сервис на ИКТ систем на Агенцијата, Оглас бр.27/2018 

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Набавка и монтирање на автомобилски гуми и дополнителна опрема за службените возила, Оглас бр.26/2018

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Oдржување и сервис на ИКТ систем на Агенцијата, Оглас бр.24/2018

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Ситен потрошен информатички материјал, Оглас бр.17/2018

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Набавка на ИКТ опрема, Оглас бр.05/2018

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк Accessibility

Accessibility