Поништени постапки за јавни набавки во 2015 година

image_pdfimage_print

Исполнување на мерки од областа на безбедноста и здравје при работа, Оглас бр.02/16

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Службена облека и обувки за вработените лица во Агенцијата, Оглас бр.24/2015

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Монтирање и набавка на автомобилски гуми и дополнителна опрема за службенoтo возилo на Агенцијата, Оглас бр.29/2015

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Анализа на родовите во програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање, за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Оглас бр.28/2015

 Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 

Изработка на студија (преку спроведено истражување на мислењето на публиката), за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Оглас бр.26/2015 

Јавната набавка може да се погледне на следниот линкAccessibility

Accessibility