Поништени постапки

image_pdfimage_print

Поништени постапки за јавни набавки во 2021 година

Истражување – Анализи на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на
жените и на мажите во програмите на радиодифузерите, Оглас бр. 10456/2021 

Јавната набавка е достапна на линкот

 

Систем за автоматско управување со документи, Оглас бр.03181/2021

Јавната набавка е достапна на линкот

 

Поништени постапки за јавни набавки во 2020 година

Поништени постапки за јавни набавки во 2019 година

Поништени постапки за јавни набавки во 2018 година

Поништени постапки за јавни набавки во 2017 година

Поништени постапки за јавни набавки во 2016 година

Поништени постапки за јавни набавки во 2015 година

 Accessibility

Accessibility