Поплаки и претставки во врска со родовата еднаквост

За сите поплаки, претставки и прашања во врска со медиумските содржини кои сметате дека се спротивни на принципите на родовата еднаквост, контактирајте не на:

e-mail: contact@avmu.mk

тел: (02) 3103 400

Вашите барања можете да ги доставите по пошта, на адреса:

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија,
Палата Панко Брашнаров, ул. „Македонија“ бр.38, 1000 СкопјеAccessibility

Accessibility