Ankesa dhe parashtresa në lidhje me barazinë gjinore

Për të gjitha ankesat, parashtresat dhe çështjet në lidhje me përmbajtjet mediatike që konsideroni se janë në kundërshtim me parimet e barazisë gjinore, mund të na kontaktoni në:

e-mail: contact@avmu.mk

tel: (02) 3103 400

Kërkesat tuaja mund t’i dërgoni edhe me postë, në adresën:

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e Republikës së Maqedonisë,

Pallati Panko Brashnarov, rr. “Maqedonia” nr.38, 1000 Shkup

 Accessibility

Accessibility