Постапки во тек

image_pdfimage_print

Постапки во тек: 

Оглас бр.09118/2023 – Изнајмено печатење, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 02.06.2023 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.08874/2023 – Потрошен и ситен информатички материјал и алат, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 29.05.2023 година, во 11:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот

Постапки за јавни набавки кои се во тек, а за кои е поминат периодот за достава на понуди:

Оглас бр.07601/2023 – Одржување на хигиена, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 12.05.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.08209/2023 – Лиценца за Firewall , – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 15.05.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр. 06489/2023 Софтевер за заштита и превенција на персонални компјутери и сервери – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 28.04.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр. 06290/2023 Средства за хигиена, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 28.04.2023 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.07598/2023– Миење на возила, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 05.05.2023 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.01438/2023 – Авионски билети, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 21.02.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.04877/2023 – Одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 04.04.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 

 


 

 Accessibility

Accessibility