Постапки во тек

image_pdfimage_print

Постапки во тек: 

Оглас бр.20720/2023 – Печатарски услуги  , – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 27.11.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.20542/2023 – Одржување и сервисирање на системот за ладење, греење и вентилација, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 01.12.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.20369/2023 – Истражување на мислењето на публиката, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 30.11.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Постапки за јавни набавки кои се во тек, а за кои е поминат периодот за достава на понуди:

Оглас бр.19301/2023 – Горива за потребите на Агенцијата, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 15.11.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр. 18991/2023Пренос на податоци од далечинските локации, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 13.11.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.17636/2023 – Одржување на хардвер на системот за мониторирање на радио и ТВ сервиси и надзор на ОЈЕКМ, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 20.10.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.17185/2023 – Водоинсталатерски и електричарски услуги, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 04.10.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.15678/2023 – Електрична Енергија, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 05.10.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.15583/2023 – Истражување на компетенциите на децата за медиумска писменост, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 15.09.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 Accessibility

Accessibility