Постапки во тек

image_pdfimage_print

Постапки за јавни набавки кои се во тек, а за кои е поминат периодот за достава на понуди:

 

Одржување Денови на медиумска писменост 2022, Оглас бр.12276/2022 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 09.08.2022 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Пијалаци за потребите на Агенцијата, Оглас број 12016/2022, набавка од мала вредност – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди, е 25.07.2022 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Канцелариски материјали, Оглас број 12104/2022, набавка од мала вредност – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди, е 26.07.2022 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкотAccessibility

Accessibility