Постапки во тек

image_pdfimage_print

Постапки во тек: 

Оглас бр.01438/2022 – Авионски билети, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 21.02.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.00903/2022 – Ревизорски услуги, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 06.02.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.00908/2022 – Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 14.02.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Постапки за јавни набавки кои се во тек, а за кои е поминат периодот за достава на понуди:

Оглас бр.18776/2022 – Систем за автоматско управување со документи, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 06.12.2022 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


 

 Accessibility

Accessibility