Постапки во тек

image_pdfimage_print

Оглас бр. 19670/2021 – Интернет конекција со хостирање на постојните интернет страници, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 26.11.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.19588/2021 – Горива за потребите на Агенцијата, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 02.12.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.19386/2021 – Систематски прегледи на вработените во Агенцијата за аудио и аудивизуелни медиумски услуги, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 01.12.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот

 Accessibility

Accessibility