Презентации за родот и медиумите

Презентација за родот и медиумите од првиот јавен состанок на Агенцијата за 2018 година

Родовите прашања и медиумите: сопственост, одлучување и известување 2012-2016 


Презентација за родот и медиумите од четвртиот јавен состанок на Агенцијата за 2016 година

Родот во медиумите 2016 година


Презентација за родот и медиумите од четвртиот јавен состанок на Агенцијата за 2015 година

 Accessibility

Accessibility