Prezantime për gjininë dhe mediumet

Prezantim për gjininë dhe mediumet nga takimi i parë punlik i Agjencisë për vitin 2018

Çështjet gjinore dhe mediumet: Pronësia, vendimmarrja dhe informimi 2012-2016 


Prezatnimi i gjinisë dhe mediumeve nga takimi i katërt publik i Agjencisë për vitin 2016

Gjinia në mediume 2016


Prezantim për gjininë dhe mediumet nga takimi i katërt publik i Agjencisë për vitin 2015

 Accessibility

Accessibility