1

Програма, планови и извештаи за работа за 2020 година

 

Програма за работа и финансиски план на Агенцијата

pdf Ревизорски извештај на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година

pdfГодишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година

pdfПрограма за работа на Агенцијата за 2020 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2020 година – 25.12.2019 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2020 година – 06.05.2020 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2020 година – 22.06.2020 година

Годишни планови за вршење надзор 

pdfГодишен план за вршење програмски надзор во 2020 година

pdfГодишен план за вршење административен надзор во 2020 година

pdf Годишен план за јавни набавки за 2020 година (пречистен текст од 29.09.2020 година)