Програма, планови и извештаи за работа за 2023 година

Програма за работа и финансиски план на Агенцијата

pdf Извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година

pdfПрограма за работа на Агенцијата за 2023 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2023 година   22.12.2022

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2023 година 16.02.2023

pdfИзвештај на независните ревизори за 2023

Годишни планови за вршење надзор 

pdfГодишен план за вршење програмски надзор во 2023 година

pdfГодишен план за вршење административен надзор во 2023 година

Годишен план за јавни набавки

pdfГодишен план за јавни набавки во 2023 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

pdfГодишен план за спречување на корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година

pdfГодишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година

pdfОперативен план за 2023 година за спроведување на националниот план за акција за родова еднаквост 2022-2026

pdfОперативен план за 2023 година за реализирање на акцискиот план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство 2018-2023Accessibility

Accessibility