1

Програма, планови и извештаи за работа за 2019 година

Програма за работа и финансиски план на Агенцијата

pdfГодишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година

pdfРевизорски извештај 2019 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

pdfПрограма за работа и финансиски план на Агенцијата за 2019 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2019 година – 20.12.2018 година

Годишни планови за вршење надзор 

pdfГодишен план за вршење програмски надзор во 2019 година

pdfГодишен план за вршење административен надзор во 2019 година

pdfГодишен план за јавни набавки во 2019 година