Релевантни европски документи

image_pdfimage_print

pdfПрепорака CM/Rec (2019) 1 на Комитетот  на министри на Советот на Европа  27 март 2019 година – Спречување и борба против сексизмот

pdfПрепорака CM/Rec(2018)2 на Комитетот на министри до земјите-членки за улогите и обврските на интернет посредниците

pdf Препорака CM/Rec(2017)9 од Комитетот на министри до земјите-членки  за родова еднаквост во аудиовизуелниот сектор

pdfПрепорака CM/Rec(2010)5 на Комитетот на министри до земјите-членки во врска со мерките за борба против дискриминација по основа на сексуална ориентација или родов идентитет 

pdfЖените и новинар(к)ите на прво место – ПРИРАЧНИК од Совет на Европа

pdfПрепорака CM/REC (2013) – на Комитетот на министри до државите-членки за родовата еднаквост и медиумите

pdfПрепорака 1931 (2010) – Борба против сексистичките стереотипи во медиумите

pdfПрепорака 1555 (2002) – Сликата на жените во медиумите

pdfРезолуција 1751 (2010) – Борба против сексистичките стереотипи во медиумитеAccessibility

Accessibility