(Свечена) Седница бр. 36 од 05.09.2012

Советот за радиодифузија на РМ ја одржа 36-та (свечена) седница на 05.09.2012 година (среда), со почеток во 12,00 часот, во Салата во Ректоратот на Универзитетот  “Св.Кирил и Методиј”– Скопје со следниот:

Д н е в е н   р е д
1. Одбележување на 15-годишниот јубилеј на Советот за радиодифузија на РМ.
 
 


Accessibility

Accessibility