Seancë (Solemne) nr. 36 më 05.09.2012

Këshilli për radiodifuzion i RM-ës  seancën (Solemne) të 36-të  do ta mbajë më datë 05.09.2012 (e mërkurë), me fillim në ora 12:00, në hapsirat e Rektoratit të Universitetit “Sv. Kirili dhe Metodi”-Shkup.

Për mbldhjen  propozohet në vazhdim:

Rend dite:

 

1.Shënimi  i jubileut të 15-të vjetorit të Këshillit për radiodifuzion të RM-ësAccessibility

Accessibility