Седница бр.01 од 08.01.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 1-та седница за 08.1.2014 година (среда), со почеток во 12 часот.


 
                                                        Д н е в е н    р е д

1. Усвојување на Записникот од 69-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на 30.12.2013 година.

2. Предлог – Финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-та година со објаснување.

3. Предлог-овластување член на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

4. Разно.Accessibility

Accessibility