Seanca nr. 1 me datë 08.01.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 1 do ta mbaje me datë 08.01.2014 (e mërkurë) me fillim prej ora 12:00


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 1 do ta mbaje me datë 08.01.2014 (e mërkurë) me fillim prej ora 12:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 69-të e Këshilli të radiodifuzionit të RM-ës e mbajtur me datëë 30.12.2013

2. Propozim i planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2014 me sqarim.

3. Propozim për zyrtarizimin e një nga Këshilltarët e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility